CÔNG TY CP SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ Việt Nhật
 Lô C4, KCN Hòa Xá, Tp Nam Định
 0982 886 928
 0981 91 81 61
 www.mayepgachkhongnung.net.vn
maygachvietnhat@gmail.com

CÔNG TY CP Việt Nhật